Treys Katopo

Biodata Pegawai

  • NIP : 19610703 199903 2 001
  • Pkt/Gol : Pengatur Tk.I/IId
  • Jabatan : Pelaksana Kepegawaian
  • TTL : Sonder, 3 - 7 - 1961
  • Pendidikan Terakhir : SMEA Tata Niaga

Treys Katopo

Pelaksana Kepegawaian

Bagikan :