Hetty M.P. Ondang S.Pi, M.Si

Biodata Pegawai

  • NIP : 19720718 200112 2 001
  • Pkt/Gol : Pembina / IVa
  • Jabatan : Lektor Kepala/ Ketua PS Teknik Pengolahan Produk Perikanan (TP3)
  • TTL : Tumpaan, 18 Juli 1972
  • Pendidikan Terakhir : S2 Ilmu Perairan

Hetty M.P. Ondang S.Pi, M.Si

Lektor Kepala/ Ketua PS Teknik Pengolahan Produk Perikanan (TP3)

Bagikan :