Ir. Jul Manohas, M.Si

Biodata Pegawai

  • NIP : 19610213 199903 2 001
  • Pkt/Gol : Pembina Tk. I/IVb
  • Jabatan : Lektor Kepala / Kepala Workshop Fishing Gear
  • TTL : Aertembaga,13 Februari 1961
  • Pendidikan Terakhir : S2. Ilmu Perairan

Ir. Jul Manohas, M.Si

Lektor Kepala / Kepala Workshop Fishing Gear

Bagikan :