Marinus S. Tappy., A.Pi., M.Si

Biodata Pegawai

  • NIP : 19601227 198603 1 006
  • Pkt/Gol : Pembina Utama Muda /IVc
  • Jabatan : Lektor Kepala/ Kepala Unit Bengkel dan Dok Kapal Perikanan
  • TTL : Rantelemo,27 Desember 1960
  • Pendidikan Terakhir : S2

Marinus S. Tappy., A.Pi., M.Si

Lektor Kepala/ Kepala Unit Bengkel dan Dok Kapal Perikanan

Bagikan :